Çocuklarda Dil Gelişimi

Çocuklarda Dil Gelişimi insan dünyaya konuşma yetisi ile gelir. Bu yeteneğin ortaya çıkması için büyüme ve olgunlaşmanın olması gerekir. Büyüme ve olgunlaşma sonrasında çocuklarda dil gelişimi zamanla ortaya çıkar. Hu süreçte anne ve babalar doğru yaklaşımlar sergileyerek bu sürede destek olabilir. Bebeklerin dil öğrenimi doğumla başlar. Bebekler isteklerini ses çıkartarak dile getirir. Bebekler 6.aydan sonra babıldama dönemine girer. Bu süreçte baba dede gibi basit iki heceli kelimeleri telaffuz etmeye başlar.

Çocuklarda Konuşma Gelişimi

Çocuklarda Konuşma Gelişimi

Bebeklik döneminde bazı sorunlar çocukların dil gelişimini olumsuz etkiler. Duyma sorunu, görme sorunu, yarık damak sorunu, yarık dudak sorunu dil gelişimini olumsuz etkiler. Bebeklerde zihinsel gerilik, otizm, yaygın gelişim bozukluğu dil sorunlarına neden olur. Sosyal çevre dil gelişimini doğrudan etkiler. Bebek çevresi ile kurduğu sözel iletişim araçları ile tanımaya ve öğrenmeye başlar.

Çocuklarda genel olarak 12 ayı doldurmuş çocuklar anlaşılır derecede konuşması gerekir.

Çocuklarda Dil Gelişimi

Çocuklarda Dil Gelişimi Bebeğe bakım veren kişinin bebekle kurduğu sözel uyaran arttıkça bebeklerin dil gelişimi artar. Bebekle az konuşmak bebeğin dil gelişimini olumsuz yönde etkiler. Çocuklar uyaranın az olduğu ortamlarda  yaşaması dil gelişimini olumsuz yönde etkiler. Özellikle çocuk yuvalarında ve bakımhanede kalan bebeklerin dil gelişimi çok yavaştır. Bebekle bebeksi konuşmak da bebeğin dil gelişimini olumsuz etkiler. Kelimeleri doğru telafuz edemez. Çocuklarla oyun oynayıp oyun oynarken konuşmak ve dikkatini yönetmek gerekir.

Kız Çocuklarında Dil Gelişimi

Kız çocukları dil gelişimi  erkek çocuklardan daha önce konuşur. Okul öncesi eğitim ve kreşler çocukların dil gelişimini olumlu etkiler. İki dili konuşan ailelerde çocukların dil gelişimi yavaş gerçekleşir.

Yorum Ekle