Çocuklarda Davranış Bozukluğu

Çocuklarda Davranış Bozukluğu Nedenleri Nelerdir ?

Çocuklarda Davranış Bozukluğu Çocuklarımızda birçok davranış bozukluğu meydana gelir. Bu gibi durumlarda hemen ceza ve ödül sistemini kullanarak davranış bozuklularını çözmeye çalışırız. Sorunu çözmek için ilk önce soruna neden olan etmenleri tespit etmek gerekir. Bu etmenler üzerine yoğunlaşıp çözüme ulaşmalıyız. Davranış bozukluğuna neden olan etmenleri bilmek önlem almak ve davranışları ortadan kaldırmak adına önemlidir.

Çocuklarda davranış bozukluğu ruhsal ve bedensel çatışmalara bağlı olarak ortaya çıkabilir. İç çatışmalar davranışa yansıyabilir. Hırçınlık, saldırganlık, inatçılık, yalan ve hırsızlık çocuklarda en sık görülen davranış bozukluklarıdır. Birçok davranış bozukluğunun kökeninde geçmiş yaşantılar yer alır. Birçok olumsuz davranış ise dikkat çekmek adına yapılır.

Çocuklarda Davranış Bozukluğu

Okullarda bazı çocuklar olumsuz davranışlar sergileyerek öğretmenlerine bak ben buradayım beni fark et ve benimle ilgilen demek istiyordur. Çocuklarda Davranış Bozukluğu Bazı çocuklar ise anne ve babasından bir nevi intikam almak için olumsuz davranışlar sergiliyor. Çocukları azarlamak, dövmek, fiziksel ceza vermek olumsuz davranışları çözmede yetersizdir. Bu yaklaşımlar sorunu anlık olarak bastırmaktadır. Otoritenin olmadığı durumlarda çocuklar yine aynı davranışları sergilemektedir. Çocuklarda Davranış Bozukluğu Davranışın yanlış olduğunun fark edilmesi gerekir.

Çocuklarda Davranış Bozukluğu

Çocuklarda Davranış Bozukluğu

Çocuklarda Davranış Bozukluğunu Önlemek

Çocuklarda davranış bozukluğunu önlemek için empati kurmak gerekir. Çocuğu anlamak ve davranışın altında yatan nedenleri bilmek gerekir. Onu değerli bir birey olarak görmek, karşımıza alıp konuşmak gerekir. Davranışın altında yatan nedeni bilmek gerekir. Çocuklar bazen yanlış davranışın farkına varmaz. Yani neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilmez. Ona yanlış ve doğruların çizgisini net olarak çizmek gerekir. Yaptığı yanlış davranışın nelere mal olduğunu anlatmak gerekir.

Çocuklarda Davranış Bozukluğu Çocuklar duygu ve düşüncelerini bazen saldırgan davranışlarla dile getirirler. Güçleri yetmediği zaman karşı tarafa zarar vermek için küfür edebilir. Çocuğu birçok şeyden mahrum bırakırsanız istedikleri şeye ulaşmak için hırsızlık yapabilir. Çocuğun olumlu çabaları övülmeli ve olumsuz çabası içinse düşünme ve yanlışını anlama konusunda imkanlar verilmesi gerekir. Çocuk sevildiğini değer verildiği bilmesi gerekir. Çocukla özel olarak ilgilenmek sorunlarını önemsemek bazı olumsuz davranışları ortadan kaldıracaktır.  Çocuğun seçimlerine saygı göstermek, yanlış yaptığında cezalandırıcı rolüne bürünmek yerine hatasını anlamasına yardımcı olmak gerekir.

Yorum Ekle