Azınlıklara Hizmet Veren Üniversiteler

Azınlık Üniversiteleri

Sadece ya da ağırlıklı olarak, herhangi bir dinden, etnik kökenden ya da ideolojiden insanlara hizmet veren üniversitelere, azınlıklara hizmet veren üniversiteler denir. Azınlıklara hizmet veren üniversitelere en çok ABD’de rastlansa da dünyanın küreselleşmesi ve hümanizmin yükselen bir değer olarak öne çıkmasıyla birlikte, geçmişin azınlıklara hizmet veren üniversitelerindeki azınlıkların çoğunluğu yerini karma bir demografik yapıya bırakmıştır.

Farklı Ama Eşit Eğitim

Azınlıklara hizmet veren üniversiteler, azınlıkların, azınlık olma halleriyle ilgisi bulunan, çoğunluktan farklı ihtiyaçlarına karşılık verebilmek; gereksinimlerine, dünya görüşlerine, dinlerine uygun bir eğitim alabilmeleri için olanak sağlamak ve azınlıklara ayrımcılığa uğramaktan, görünmez olmaktan uzak bir eğitim süreci sunmak için kurulmuştur. Azınlık okulları genellikle belirli bir demografik gruba hizmet verse de okulun hedef kitlesi olan demografik grubun dışından birisi olduğu halde, bu okullarda eğitim alan kimseler de vardır. ABD’de 1964’ten önce siyahilerin öğrenim görmesi amacıyla kurulmuş pek çok üniversite vardı.

Zaman içinde karma bir hal alan bu üniversitelerde sayıları az da olsa beyazlar da eğitim görüyordu. Bu üniversiteler, ABD hükümetinin, uzun yıllar siyahilere karşı güttüğü ‘farklı ama eşit’ politikasının bir sonucudur. Farklı ama eşit, siyahi öğrenciler beyaz öğrencilerin kullandığı tuvaletleri kullanamaz, siyahi öğrencinin üniversitenin kütüphaneden ihtiyaç duyduğu bir kitabı alabilmesi için beyaz bir öğrencinin aynı kitabı almak istemiyor olması gerekir çünkü öncelik önce gelenin değil daha açık renkli olanındır, gibi bir takım anlamlar taşıyordu. Latin kökenli öğrencilere hizmet veren üniversiteler ve Kızılderili öğrencilere hizmet veren üniversitelerse siyahi öğrencelere hizmet veren üniversitelere oranla daha az karmalaşmıştır.

Türkiye’deki Durum

Türkiye’de azınlık üniversiteleri bulunmamakla birlikte, azınlıklara hizmet eden liseler ve ilkokullar bulunmaktadır. Azınlık liselerinin tarihi, genellikle cumhuriyetin kuruluşundan çok daha eskilere dayanır. Bununla birlikte, yeni azınlıklar olarak ifade edebileceğimiz kimi gruplara karşı, eğitim almalarını kolaylaştıracak imkanlar sunan bazı üniversiteler mevcuttur. LGBTİ+ dostu üniversiteler, yemekhanesinde bazı günler vegan menüler çıkan üniversiteler, böyle üniversitelerdir.

Yorum Ekle